ANJA AMEELE - LOGOPEDIE WESTENDE - MIDDELKERKE
www.logopedie-ameele.be
ANJA AMEELE - LOGOPEDIE WESTENDE - MIDDELKERKE
www.logopedie-ameele.be
 

www.logopedie-ameele.be

- Diagnostiek & behandeling  - op afspraak.
- Logopedische therapie & terugbetaling volgens modaliteiten Riziv via uw ziekenfonds.


Logopedische behandeling van taal - , spraak/articulatie - en stemstoornissen & lees-,
schrijf - & rekenproblemen 
Schriftelijke en/of mondelinge communicatieve vaardigheden

Doelgroep:

 • kleuters
 • kinderen
 • adolescenten
 • volwassenen

Logopedische behandeling:

 • stoornis in de receptieve en /of expressieve taalontwikkeling (vertraagde spraak- & taalontwikkeling, dysfasie)

 • ontwikkelingsachterstanden

 • articulatieproblemen  (sigmatisme ,rotacisme ,…)

 • specifieke ontwikkelingsstoornissen: lees -, schrijf/spelling - & rekenproblemen /leerstoornis (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie) (schoolse achterstand: technisch & begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, spelling)

 • studieplanning, begeleiding hoogbegaafdheid

 • schrijfmotorische problemen (dysgrafie)

 • concentratie- & werkhoudingsproblemen (bij o.a. faalangst, ADHD , …)

 • psychomotorische & visueel ruimtelijke problemen, ontwikkelingsdyspraxie

 • stotteren & broddelen

 • afasie, dysfasie

 • dysarthrie, verbale apraxie

 • verworven & chronische spraakstoornis ten gevolge van radiotherapeutische behandeling of neurologische stoornis

 • stemstoornis & stemklachten (organische letsels: stembandknobbels, paralyse)

 • oro-myofunctionele problemen (afwijkend mondgedrag, bij interceptieve orthodontische behandeling)

 • dysfagie (slikproblemen)

 • spraakstoornis ten gevolge van gespleten lip, gespleten verhemelte of gesleten tandkas

ANJA AMEELE - LOGOPEDIE WESTENDE - MIDDELKERKE

www.logopedie-ameele.be

Copyright
© 2017 Anja Ameele
www.logopedie-ameele.be

Alle rechten voorbehouden
website: siteproject